ความละเอียด:
1945 x 1296
เมกะพิกเซล:
2.6 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
2520720
คำสำคัญ:
เมือง เมือง สถาปัตยกรรม เมือง เมือง ภายนอก ถนน ทางอากาศ
อัปเดต:
2018-03-25. อัปโหลด: 11 months ที่ผ่านมา.
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
27 x 18 in
68.6 x 45.7 cm
กลาง:
9.7 x 6.5 in
24.7 x 16.5 cm
สูง:
6.5 x 4.3 in
16.5 x 11 cm
สูงมาก:
4.3 x 2.9 in
11 x 7.3 cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน