ความละเอียด:
4469 × 2514
เมกะพิกเซล:
11.4 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
11235066
คำสำคัญ:
สะพาน ท้องฟ้า สแตนเลส สะพาน สถาปัตยกรรม น้ำ โครงสร้าง เมือง กลางแจ้ง
อัปโหลด:
2018-06-28
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
62.1″ × 34.9″
157.7cm × 88.7cm
กลาง:
22.3″ × 12.6″
56.8cm × 31.9cm
สูง:
14.9″ × 8.4″
37.8cm × 21.3cm
สูงมาก:
9.9″ × 5.6″
25.2cm × 14.2cm
ดีเยี่ยม:
7.4″ × 4.2″
18.9cm × 10.6cm
พิเศษ:
5″ × 2.8″
12.6cm × 7.1cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน