แนวการวาง:
แนวนอน (3:2)
ความละเอียด:
4665 x 3110
เมกะพิกเซล:
14.7 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
14508150
คำสำคัญ:
ท้องฟ้า สถาปัตยกรรม สะพาน เมือง ในเมือง เหล็ก สูง ก่อ สร้าง ทันสมัย ดาวน์ทาวน์
อัปเดต:
2018-03-25. อัปโหลด: 11 months ที่ผ่านมา.
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
64.8 x 43.2 in
164.6 x 109.7 cm
กลาง:
23.3 x 15.6 in
59.2 x 39.5 cm
สูง:
15.6 x 10.4 in
39.5 x 26.3 cm
สูงมาก:
10.4 x 6.9 in
26.3 x 17.6 cm
ดีเยี่ยม:
7.8 x 5.2 in
19.7 x 13.2 cm
พิเศษ:
5.2 x 3.5 in
13.2 x 8.8 cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน