แนวการวาง:
แนวนอน (3:2)
ความละเอียด:
4665 × 3110
เมกะพิกเซล:
14.7 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
14508150
คำสำคัญ:
ท้องฟ้า สถาปัตยกรรม สะพาน เมือง ในเมือง เหล็ก สูง ก่อ สร้าง ทันสมัย ดาวน์ทาวน์
อัปเดต:
2018-03-25. อัปโหลด: 1 year ที่ผ่านมา.
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
64.8″ × 43.2″
164.6cm × 109.7cm
กลาง:
23.3″ × 15.6″
59.2cm × 39.5cm
สูง:
15.6″ × 10.4″
39.5cm × 26.3cm
สูงมาก:
10.4″ × 6.9″
26.3cm × 17.6cm
ดีเยี่ยม:
7.8″ × 5.2″
19.7cm × 13.2cm
พิเศษ:
5.2″ × 3.5″
13.2cm × 8.8cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน