ความละเอียด:
2694 × 1749
เมกะพิกเซล:
4.8 MP
ผู้สร้าง:
pixel2013
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
4711806
คำสำคัญ:
สีบรอนซ์ คน ขาวดำ กลาง แจ้ง ศิลปะ ประติมากรรม หัว คน
อัปโหลด:
2018-07-06
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
37.4″ × 24.3″
95cm × 61.7cm
กลาง:
13.5″ × 8.7″
34.2cm × 22.2cm
สูง:
9″ × 5.8″
22.8cm × 14.8cm
สูงมาก:
6″ × 3.9″
15.2cm × 9.9cm
ดีเยี่ยม:
4.5″ × 2.9″
11.4cm × 7.4cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน