ความละเอียด:
7539 × 5746
เมกะพิกเซล:
44 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
43319094
คำสำคัญ:
รูปร่าง, รูปแบบ, ภาพกราฟิก, ภาพประกอบ, เขาวงกต, ออกแบบ
อัปโหลด:
2018-12-11
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
104.7″ × 79.8″
266cm × 202.7cm
กลาง:
37.7″ × 28.7″
95.7cm × 73cm
สูง:
25.1″ × 19.2″
63.8cm × 48.6cm
สูงมาก:
16.8″ × 12.8″
42.6cm × 32.4cm
ดีเยี่ยม:
12.6″ × 9.6″
31.9cm × 24.3cm
พิเศษ:
8.4″ × 6.4″
21.3cm × 16.2cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน