หรือ
และ / หรือ
ความละเอียด:
2534 × 3236
เมกะพิกเซล:
8.3 MP
ผู้สร้าง:
christels
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
8200024
คำสำคัญ:
ปุก โบราณ ศิลปะ โบราณ รูปแบบ เนื้อ
อัปโหลด:
2018-06-28
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
35.2″ × 44.9″
89.4cm × 114.2cm
กลาง:
12.7″ × 16.2″
32.2cm × 41.1cm
สูง:
8.4″ × 10.8″
21.5cm × 27.4cm
สูงมาก:
5.6″ × 7.2″
14.3cm × 18.3cm
ดีเยี่ยม:
4.2″ × 5.4″
10.7cm × 13.7cm
พิเศษ:
2.8″ × 3.6″
7.2cm × 9.1cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน