ความละเอียด:
3607 × 2705
เมกะพิกเซล:
9.9 MP
ผู้สร้าง:
christels
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
9756935
คำสำคัญ:
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม รูปปั้น ต้นไม้ โครงสร้าง ศิลปะ สวน
อัปโหลด:
2018-06-18
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
50.1″ × 37.6″
127.2cm × 95.4cm
กลาง:
18″ × 13.5″
45.8cm × 34.4cm
สูง:
12″ × 9″
30.5cm × 22.9cm
สูงมาก:
8″ × 6″
20.4cm × 15.3cm
ดีเยี่ยม:
6″ × 4.5″
15.3cm × 11.5cm
พิเศษ:
4″ × 3″
10.2cm × 7.6cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน