แนวการวาง:
แนวนอน (3:2)
ความละเอียด:
5700 x 3800
เมกะพิกเซล:
22 MP
ผู้สร้าง:
Tama66
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
NIKON CORPORATION
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
พิกเซล:
21660000
คำสำคัญ:
รูปปั้น รูปปั้น หินอ่อน หิน ต้นไม้ ธรรมชาติ ป่า
อัปเดต:
2018-04-22. อัปโหลด: 7 months ที่ผ่านมา.
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
79.2 x 52.8 in
201.1 x 134.1 cm
กลาง:
28.5 x 19 in
72.4 x 48.3 cm
สูง:
19 x 12.7 in
48.3 x 32.2 cm
สูงมาก:
12.7 x 8.4 in
32.2 x 21.4 cm
ดีเยี่ยม:
9.5 x 6.3 in
24.1 x 16.1 cm
พิเศษ:
6.3 x 4.2 in
16.1 x 10.7 cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน