หรือ
และ / หรือ
ความละเอียด:
3821 × 2662
เมกะพิกเซล:
10.3 MP
ผู้สร้าง:
Devanath
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
การบีบอัด:
JPEG (แบบเดิม)
อัปโหลด:
2018-11-15
คำสำคัญ:
คน, ศาสนา, รูปปั้น, ประติมากรรม, ผนัง, ช้าง
พิกเซล:
10171502 (≈10.3 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
53.1″ × 37″
134.8cm × 93.9cm
กลาง:
19.1″ × 13.3″
48.5cm × 33.8cm
สูง:
12.7″ × 8.9″
32.4cm × 22.5cm
สูงมาก:
8.5″ × 5.9″
21.6cm × 15cm
ดีเยี่ยม:
6.4″ × 4.4″
16.2cm × 11.3cm
พิเศษ:
4.2″ × 3″
10.8cm × 7.5cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน