ท่าเรือ สี ท่าเรือ สี 1024 × 670 (JPG, 117.1 KB, CC0)

หรือ
และ / หรือ
ความละเอียด:
1024 × 670
เมกะพิกเซล:
0.7 MP
ผู้สร้าง:
Flash Buddy
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
อัปเดต:
2018-01-24. อัปโหลด: 5 years ที่ผ่านมา.
คำสำคัญ:
ท่าเรือ สี
พิกเซล:
686080 (≈0.7 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
14.2″ × 9.3″
36.1cm × 23.6cm
กลาง:
5.1″ × 3.4″
13cm × 8.5cm
สูง:
3.4″ × 2.2″
8.7cm × 5.7cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน