ความละเอียด:
2325 × 2325
เมกะพิกเซล:
5.5 MP
PIXNIO
 รูปภาพ:
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
การบีบอัด:
JPEG (แบบเดิม)
อัปเดต:
2018-03-10. อัปโหลด: 3 years ที่ผ่านมา.
คำสำคัญ:
กระดาษ แปรง ศิลปะ องค์ประกอบ ข้อ ความ แบบดั้งเดิม ไม้
พิกเซล:
5405625 (≈5.5 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
32.3″ × 32.3″
82cm × 82cm
กลาง:
11.6″ × 11.6″
29.5cm × 29.5cm
สูง:
7.8″ × 7.8″
19.7cm × 19.7cm
สูงมาก:
5.2″ × 5.2″
13.1cm × 13.1cm
ดีเยี่ยม:
3.9″ × 3.9″
9.8cm × 9.8cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน