ความละเอียด:
1728 × 1296
เมกะพิกเซล:
2.3 MP
ผู้สร้าง:
pixel2013
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
PNG
อัปโหลด:
2018-07-13
คำสำคัญ:
ใส นามธรรม ศิลปะคอมพิวเตอร์ นก สี สีเขียว สร้างสรรค์ จินตนาการ
พิกเซล:
2239488 (≈2.3 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
24″ × 18″
61cm × 45.7cm
กลาง:
8.6″ × 6.5″
21.9cm × 16.5cm
สูง:
5.8″ × 4.3″
14.6cm × 11cm
สูงมาก:
3.8″ × 2.9″
9.8cm × 7.3cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน