หรือ
และ / หรือ
ความละเอียด:
1911 × 1361
เมกะพิกเซล:
2.6 MP
ผู้สร้าง:
christels
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
PNG
อัปโหลด:
2018-06-15
คำสำคัญ:
แมว สัตว์ รูปวาด รูป ศิลปะ กราฟิก
พิกเซล:
2600871 (≈2.6 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
26.5″ × 18.9″
67.4cm × 48cm
กลาง:
9.6″ × 6.8″
24.3cm × 17.3cm
สูง:
6.4″ × 4.5″
16.2cm × 11.5cm
สูงมาก:
4.2″ × 3″
10.8cm × 7.7cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน