ความละเอียด:
1784 × 2024
เมกะพิกเซล:
3.7 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
อัปโหลด:
2018-07-09
คำสำคัญ:
ยูนิคอร์น สีสัน ความคิดสร้างสรรค์ มีสีสัน ศิลปะคอมพิวเตอร์ ภาพตัดต่อ พิกเซล
พิกเซล:
3610816 (≈3.7 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
24.8″ × 28.1″
62.9cm × 71.4cm
กลาง:
8.9″ × 10.1″
22.7cm × 25.7cm
สูง:
5.9″ × 6.7″
15.1cm × 17.1cm
สูงมาก:
4″ × 4.5″
10.1cm × 11.4cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน