ความละเอียด:
4276 × 2851
เมกะพิกเซล:
12.4 MP
ผู้สร้าง:
pixel2013
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
12190876
คำสำคัญ:
ภาพตัดต่อ สร้างสรรค์ ศิลปะ กระดาษ ดอกไม้ ตกแต่ง ทาสี วาด
อัปโหลด:
2018-07-09
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
59.4″ × 39.6″
150.8cm × 100.6cm
กลาง:
21.4″ × 14.3″
54.3cm × 36.2cm
สูง:
14.3″ × 9.5″
36.2cm × 24.1cm
สูงมาก:
9.5″ × 6.3″
24.1cm × 16.1cm
ดีเยี่ยม:
7.1″ × 4.8″
18.1cm × 12.1cm
พิเศษ:
4.8″ × 3.2″
12.1cm × 8cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน