ความละเอียด:
2953 × 1968
เมกะพิกเซล:
5.9 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
5811504
คำสำคัญ:
ภาพตัดต่อ ซีเปีย ขาวดำ ดอกไม้ กลีบดอก พืช พืช ฤดูร้อน
อัปโหลด:
2018-06-28
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
41″ × 27.3″
104.2cm × 69.4cm
กลาง:
14.8″ × 9.8″
37.5cm × 25cm
สูง:
9.8″ × 6.6″
25cm × 16.7cm
สูงมาก:
6.6″ × 4.4″
16.7cm × 11.1cm
ดีเยี่ยม:
4.9″ × 3.3″
12.5cm × 8.3cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน