ความละเอียด:
2546 × 2199
เมกะพิกเซล:
5.7 MP
ผู้สร้าง:
Devanath
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
PNG
อัปโหลด:
2018-11-18
คำสำคัญ:
สีฟ้า, รูปร่าง, การเต้นของหัวใจ, ที่รัก
พิกเซล:
5598654 (≈5.7 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
35.4″ × 30.5″
89.8cm × 77.6cm
กลาง:
12.7″ × 11″
32.3cm × 27.9cm
สูง:
8.5″ × 7.3″
21.6cm × 18.6cm
สูงมาก:
5.7″ × 4.9″
14.4cm × 12.4cm
ดีเยี่ยม:
4.2″ × 3.7″
10.8cm × 9.3cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน