อัลบั้ม:
กราฟิก 3D
เมกะพิกเซล:
1.3 MP
แนวการวาง:
แนวนอน (5:4)
ข้อมูลเพิ่มเติม:
JPEG  1.3 MP สีเต็ม 

ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน