แนวการวาง:
แนวนอน (3:2)
ความละเอียด:
1824 × 1216
เมกะพิกเซล:
2.3 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
2217984
คำสำคัญ:
ห้องปฏิบัติการ การแพทย์ ยา แพทย์ เคมี หลอดทดลอง วิทยาศาสตร์
วันที่ถ่าย:
23. 03. 2017.
อัปเดต:
2018-03-09. อัปโหลด: 2 years ที่ผ่านมา.
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
25.3″ × 16.9″
64.3cm × 42.9cm
กลาง:
9.1″ × 6.1″
23.2cm × 15.4cm
สูง:
6.1″ × 4.1″
15.4cm × 10.3cm
สูงมาก:
4.1″ × 2.7″
10.3cm × 6.9cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน