ความละเอียด:
4542 × 3003
เมกะพิกเซล:
13.9 MP
ผู้สร้าง:
James Gathany, Judy Schmidt, USCDCP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
13639626
คำสำคัญ:
ทารก เด็ก ฉีดวัคซีน โรค ป้องกัน การฉีดวัคซีน
อัปเดต:
2018-02-22. อัปโหลด: 3 years ที่ผ่านมา.
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
63.1″ × 41.7″
160.2cm × 105.9cm
กลาง:
22.7″ × 15″
57.7cm × 38.1cm
สูง:
15.1″ × 10″
38.5cm × 25.4cm
สูงมาก:
10.1″ × 6.7″
25.6cm × 17cm
ดีเยี่ยม:
7.6″ × 5″
19.2cm × 12.7cm
พิเศษ:
5″ × 3.3″
12.8cm × 8.5cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน