ความละเอียด:
4542 x 3003
เมกะพิกเซล:
13.9 MP
ผู้สร้าง:
James Gathany, Judy Schmidt, USCDCP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
13639626
คำสำคัญ:
ทารก เด็ก ฉีดวัคซีน โรค ป้องกัน การฉีดวัคซีน
อัปเดต:
2018-02-22. อัปโหลด: 3 years ที่ผ่านมา.
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
63.1 x 41.7 in
160.2 x 105.9 cm
กลาง:
22.7 x 15 in
57.7 x 38.1 cm
สูง:
15.1 x 10 in
38.5 x 25.4 cm
สูงมาก:
10.1 x 6.7 in
25.6 x 17 cm
ดีเยี่ยม:
7.6 x 5 in
19.2 x 12.7 cm
พิเศษ:
5 x 3.3 in
12.8 x 8.5 cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน