แนวการวาง:
แนวนอน (3:2)
ความละเอียด:
2700 × 1800
เมกะพิกเซล:
4.9 MP
ผู้สร้าง:
Michal Jarmoluk
PIXNIO
 รูปภาพ:
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
การบีบอัด:
JPEG (แบบเดิม)
อัปเดต:
2018-03-19. อัปโหลด: 2 years ที่ผ่านมา.
คำสำคัญ:
กล้องจุลทรรศน์ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ เลนส์ เทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการ
พิกเซล:
4860000 (≈4.9 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
37.5″ × 25″
95.3cm × 63.5cm
กลาง:
13.5″ × 9″
34.3cm × 22.9cm
สูง:
9″ × 6″
22.9cm × 15.2cm
สูงมาก:
6″ × 4″
15.2cm × 10.2cm
ดีเยี่ยม:
4.5″ × 3″
11.4cm × 7.6cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน