ความละเอียด:
3250 × 3632
เมกะพิกเซล:
12 MP
ผู้สร้าง:
Dr. Ed Ewing, USCDCP
PIXNIO
 รูปภาพ:
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
คุณภาพของภาพ:
300 จุดต่อนิ้ว
แนวการวาง:
ปกติ
อัปเดต:
2018-02-19. อัปโหลด: 5 years ที่ผ่านมา.
คำสำคัญ:
ขัด orientia เฉียบพลัน ไข้ โรค ไข้รากสาดใหญ่ tsutsugamushi
พิกเซล:
11804000 (≈12 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
45.1″ × 50.4″
114.7cm × 128.1cm
กลาง:
16.3″ × 18.2″
41.3cm × 46.1cm
สูง:
10.8″ × 12.1″
27.5cm × 30.8cm
สูงมาก:
7.2″ × 8.1″
18.3cm × 20.5cm
ดีเยี่ยม:
5.4″ × 6.1″
13.8cm × 15.4cm
พิเศษ:
3.6″ × 4″
9.2cm × 10.3cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน