ความละเอียด:
3547 × 2764
เมกะพิกเซล:
10 MP
ผู้สร้าง:
Frederick Murphy, USCDCP
PIXNIO
 รูปภาพ:
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
คุณภาพของภาพ:
300 จุดต่อนิ้ว
แนวการวาง:
ปกติ
อัปเดต:
2018-02-14. อัปโหลด: 5 years ที่ผ่านมา.
คำสำคัญ:
อีโบ ลา เลือดออก ไข้ ไวรัส เซลล์ อีโบลา รุนแรง ร้าย แรง โรค nonhuman ไพรเมต
พิกเซล:
9803908 (≈10 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
49.3″ × 38.4″
125.1cm × 97.5cm
กลาง:
17.7″ × 13.8″
45cm × 35.1cm
สูง:
11.8″ × 9.2″
30cm × 23.4cm
สูงมาก:
7.9″ × 6.1″
20cm × 15.6cm
ดีเยี่ยม:
5.9″ × 4.6″
15cm × 11.7cm
พิเศษ:
3.9″ × 3.1″
10cm × 7.8cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน