หรือ
และ / หรือ
ความละเอียด:
1756 × 2525
เมกะพิกเซล:
4.5 MP
ผู้สร้าง:
Joel G. Breman, M.D., D.T.P.H., Dr. Lyle Conrad, USCDCP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
คุณภาพของภาพ:
300 จุดต่อนิ้ว
แนวการวาง:
ปกติ
อัปเดต:
2018-02-22. อัปโหลด: 4 years ที่ผ่านมา.
คำสำคัญ:
เตาเผา วัสดุ อีโบลา รักษา ผู้ป่วย
พิกเซล:
4433900 (≈4.5 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
24.4″ × 35.1″
61.9cm × 89.1cm
กลาง:
8.8″ × 12.6″
22.3cm × 32.1cm
สูง:
5.9″ × 8.4″
14.9cm × 21.4cm
สูงมาก:
3.9″ × 5.6″
9.9cm × 14.3cm
ดีเยี่ยม:
2.9″ × 4.2″
7.4cm × 10.7cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน