ความละเอียด:
1788 × 2619
เมกะพิกเซล:
4.8 MP
ผู้สร้าง:
Joel G. Breman, M.D., D.T.P.H., Dr. Lyle Conrad, USCDCP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
คุณภาพของภาพ:
300 จุดต่อนิ้ว
แนวการวาง:
ปกติ
อัปเดต:
2018-02-22. อัปโหลด: 4 years ที่ผ่านมา.
คำสำคัญ:
ฟิลด์ ช่างเทคนิค สาธิต ชุด เสื้อผ้า ป้องกัน หน้ากาก ถุงมือ
พิกเซล:
4682772 (≈4.8 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
24.8″ × 36.4″
63.1cm × 92.4cm
กลาง:
8.9″ × 13.1″
22.7cm × 33.3cm
สูง:
6″ × 8.7″
15.1cm × 22.2cm
สูงมาก:
4″ × 5.8″
10.1cm × 14.8cm
ดีเยี่ยม:
3″ × 4.4″
7.6cm × 11.1cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน