ความละเอียด:
4924 x 3283
เมกะพิกเซล:
16.4 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
Canon
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
ปริภูมิสี:
sRGB
คุณภาพของภาพ:
300 จุดต่อนิ้ว
โหมดการวัดแสง:
บางส่วน
พิกเซล:
16165492
คำสำคัญ:
เกล็ดหิมะ คริสมาสต์ ตกแต่ง ต้นไม้ ฤดูหนาว สนสน
อัปเดต:
2018-03-22. อัปโหลด: 11 months ที่ผ่านมา.
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
68.4 x 45.6 in
173.7 x 115.8 cm
กลาง:
24.6 x 16.4 in
62.5 x 41.7 cm
สูง:
16.4 x 10.9 in
41.7 x 27.8 cm
สูงมาก:
10.9 x 7.3 in
27.8 x 18.5 cm
ดีเยี่ยม:
8.2 x 5.5 in
20.8 x 13.9 cm
พิเศษ:
5.5 x 3.6 in
13.9 x 9.3 cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน