หรือ
และ / หรือ
แนวการวาง:
แนวนอน (3:2)
ความละเอียด:
3522 × 2348
เมกะพิกเซล:
8.4 MP
ผู้สร้าง:
pics_pd
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
Canon
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
โปรแกรมการเปิดรับแสง:
กำหนดรูรับแสง
โหมดการวัดแสง:
เป็นรูปแบบ
พิกเซล:
8269656
คำสำคัญ:
แปรง สีสัน วัตถุ เครื่องมือ แต่งหน้า
อัปเดต:
2018-03-19. อัปโหลด: 1 year ที่ผ่านมา.
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
48.9″ × 32.6″
124.2cm × 82.8cm
กลาง:
17.6″ × 11.7″
44.7cm × 29.8cm
สูง:
11.7″ × 7.8″
29.8cm × 19.9cm
สูงมาก:
7.8″ × 5.2″
19.9cm × 13.3cm
ดีเยี่ยม:
5.9″ × 3.9″
14.9cm × 9.9cm
พิเศษ:
3.9″ × 2.6″
9.9cm × 6.6cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน