หรือ
และ / หรือ
ความละเอียด:
5092 × 2635
เมกะพิกเซล:
13.6 MP
ผู้สร้าง:
pixel2013
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
Canon
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
พิกเซล:
13417420
คำสำคัญ:
ขี้ผึ้ง แสงเทียน เทียน มืด สี แดง แสง
อัปโหลด:
2018-07-12
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
70.7″ × 36.6″
179.6cm × 93cm
กลาง:
25.5″ × 13.2″
64.7cm × 33.5cm
สูง:
17″ × 8.8″
43.1cm × 22.3cm
สูงมาก:
11.3″ × 5.9″
28.7cm × 14.9cm
ดีเยี่ยม:
8.5″ × 4.4″
21.6cm × 11.2cm
พิเศษ:
5.7″ × 2.9″
14.4cm × 7.4cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน