ความละเอียด:
4681 x 3100
เมกะพิกเซล:
14.7 MP
ผู้สร้าง:
pics_pd
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
NIKON CORPORATION
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
ปริภูมิสี:
sRGB
พิกเซล:
14511100
คำสำคัญ:
โลหะ ตกแต่ง ต่างหู เพชร เครื่องประดับ
อัปเดต:
2018-03-19. อัปโหลด: 1 year ที่ผ่านมา.
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
65 x 43.1 in
165.1 x 109.4 cm
กลาง:
23.4 x 15.5 in
59.4 x 39.4 cm
สูง:
15.6 x 10.3 in
39.6 x 26.2 cm
สูงมาก:
10.4 x 6.9 in
26.4 x 17.5 cm
ดีเยี่ยม:
7.8 x 5.2 in
19.8 x 13.1 cm
พิเศษ:
5.2 x 3.4 in
13.2 x 8.7 cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน