แนวการวาง:
แนวนอน (3:2)
ความละเอียด:
4860 × 3240
เมกะพิกเซล:
16 MP
ผู้สร้าง:
Devanath
PIXNIO
 รูปภาพ:
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
การบีบอัด:
JPEG (แบบเดิม)
อัปโหลด:
2018-11-14
คำสำคัญ:
เกม, เงิน, กระจก, เครื่องประดับ, ขาวดำ, พื้นผิว, สะท้อน, ตัวอักษร
พิกเซล:
15746400 (≈16 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
67.5″ × 45″
171.5cm × 114.3cm
กลาง:
24.3″ × 16.2″
61.7cm × 41.1cm
สูง:
16.2″ × 10.8″
41.1cm × 27.4cm
สูงมาก:
10.8″ × 7.2″
27.4cm × 18.3cm
ดีเยี่ยม:
8.1″ × 5.4″
20.6cm × 13.7cm
พิเศษ:
5.4″ × 3.6″
13.7cm × 9.1cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน