หรือ
และ / หรือ
ความละเอียด:
5512 × 3675
เมกะพิกเซล:
20.6 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
20256600
คำสำคัญ:
มืด โคมไฟ ลวด ไฟฟ้า เทคโนโลยี แสง
อัปโหลด:
2018-06-28
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
76.6″ × 51″
194.5cm × 129.6cm
กลาง:
27.6″ × 18.4″
70cm × 46.7cm
สูง:
18.4″ × 12.3″
46.7cm × 31.1cm
สูงมาก:
12.2″ × 8.2″
31.1cm × 20.7cm
ดีเยี่ยม:
9.2″ × 6.1″
23.3cm × 15.6cm
พิเศษ:
6.1″ × 4.1″
15.6cm × 10.4cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน