ความละเอียด:
4085 x 2718
เมกะพิกเซล:
11.3 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
SONY
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
พิกเซล:
11103030
คำสำคัญ:
กระดานดำ ชอล์ก ความคิด หลอดไฟ โลหะ แก้ว ไฟฟ้า
อัปเดต:
2018-03-13. อัปโหลด: 1 year ที่ผ่านมา.
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
56.7 x 37.8 in
144.1 x 95.9 cm
กลาง:
20.4 x 13.6 in
51.9 x 34.5 cm
สูง:
13.6 x 9.1 in
34.6 x 23 cm
สูงมาก:
9.1 x 6 in
23.1 x 15.3 cm
ดีเยี่ยม:
6.8 x 4.5 in
17.3 x 11.5 cm
พิเศษ:
4.5 x 3 in
11.5 x 7.7 cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน