ความละเอียด:
3880 × 2586
เมกะพิกเซล:
10.2 MP
PIXNIO
 รูปภาพ:
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
การบีบอัด:
JPEG (แบบเดิม)
อัปโหลด:
2018-06-28
คำสำคัญ:
สำนักงาน กรรไกร ดินสอ กระดาษ โทรศัพท์มือถือ วัตถุ
พิกเซล:
10033680 (≈10.2 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
53.9″ × 35.9″
136.9cm × 91.2cm
กลาง:
19.4″ × 12.9″
49.3cm × 32.8cm
สูง:
12.9″ × 8.6″
32.9cm × 21.9cm
สูงมาก:
8.6″ × 5.7″
21.9cm × 14.6cm
ดีเยี่ยม:
6.5″ × 4.3″
16.4cm × 10.9cm
พิเศษ:
4.3″ × 2.9″
11cm × 7.3cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน