ความละเอียด:
4375 × 2917
เมกะพิกเซล:
13 MP
ผู้สร้าง:
Carl Attard
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
12761875
คำสำคัญ:
แผงพลังงานแสงอาทิตย์ แผงโซลาร์เซลล์ พลังงาน ไฟฟ้า
วันที่ถ่าย:
11. 06. 2016.
อัปเดต:
2018-03-13. อัปโหลด: 2 years ที่ผ่านมา.
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
60.8″ × 40.5″
154.3cm × 102.9cm
กลาง:
21.9″ × 14.6″
55.6cm × 37cm
สูง:
14.6″ × 9.7″
37cm × 24.7cm
สูงมาก:
9.7″ × 6.5″
24.7cm × 16.5cm
ดีเยี่ยม:
7.3″ × 4.9″
18.5cm × 12.3cm
พิเศษ:
4.9″ × 3.2″
12.3cm × 8.2cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน