ความละเอียด:
6836 × 4163
เมกะพิกเซล:
28.9 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
28458268
คำสำคัญ:
ทำด้วยมือ, ตัวอักษร, จดหมาย, ข้อความ, เขียน, เขียน, กระดาษ, ข้อความ
อัปโหลด:
2019-01-14
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
94.9″ × 57.8″
241.2cm × 146.9cm
กลาง:
34.2″ × 20.8″
86.8cm × 52.9cm
สูง:
22.8″ × 13.9″
57.9cm × 35.2cm
สูงมาก:
15.2″ × 9.3″
38.6cm × 23.5cm
ดีเยี่ยม:
11.4″ × 6.9″
28.9cm × 17.6cm
พิเศษ:
7.6″ × 4.6″
19.3cm × 11.7cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน