ความละเอียด:
1881 × 1330
เมกะพิกเซล:
2.5 MP
ผู้สร้าง:
Devanath
PIXNIO
 รูปภาพ:
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
PNG
อัปโหลด:
2018-11-18
คำสำคัญ:
เข้าสู่ระบบ, ภาพประกอบ, การออกกำลังกาย, สีเหลือง, สัญลักษณ์, กราฟิก
พิกเซล:
2501730 (≈2.5 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
26.1″ × 18.5″
66.4cm × 46.9cm
กลาง:
9.4″ × 6.7″
23.9cm × 16.9cm
สูง:
6.3″ × 4.4″
15.9cm × 11.3cm
สูงมาก:
4.2″ × 3″
10.6cm × 7.5cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน