ความละเอียด:
4628 × 3086
เมกะพิกเซล:
14.5 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
Canon
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
พิกเซล:
14282008
คำสำคัญ:
ถุงเท้า, หนัง, รองเท้า, รองเท้า, เสื้อผ้า, เท้า, คู่, รองเท้า
อัปโหลด:
2019-01-12
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
64.3″ × 42.9″
163.3cm × 108.9cm
กลาง:
23.1″ × 15.4″
58.8cm × 39.2cm
สูง:
15.4″ × 10.3″
39.2cm × 26.1cm
สูงมาก:
10.3″ × 6.9″
26.1cm × 17.4cm
ดีเยี่ยม:
7.7″ × 5.1″
19.6cm × 13.1cm
พิเศษ:
5.1″ × 3.4″
13.1cm × 8.7cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน