หน้าต่าง แก้ว หน้าต่าง แก้ว 3264 × 2448 (JPG, 877.5 KB, CC0)

หรือ
และ / หรือ
ความละเอียด:
3264 × 2448
เมกะพิกเซล:
8.1 MP
ผู้สร้าง:
Titus Tscharntke
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
7990272
คำสำคัญ:
หน้าต่าง แก้ว
อัปเดต:
2018-01-27. อัปโหลด: 4 years ที่ผ่านมา.
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
45.3″ × 34″
115.1cm × 86.4cm
กลาง:
16.3″ × 12.2″
41.5cm × 31.1cm
สูง:
10.9″ × 8.2″
27.6cm × 20.7cm
สูงมาก:
7.3″ × 5.4″
18.4cm × 13.8cm
ดีเยี่ยม:
5.4″ × 4.1″
13.8cm × 10.4cm
พิเศษ:
3.6″ × 2.7″
9.2cm × 6.9cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน