ความละเอียด:
3928 x 2739
เมกะพิกเซล:
10.9 MP
ผู้สร้าง:
christels
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
10758792
คำสำคัญ:
สถาปัตยกรรม หิน โบราณ ซุ้ม เก่า ประตู กลางแจ้ง
อัปโหลด:
2018-06-14
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
54.6 x 38 in
138.6 x 96.6 cm
กลาง:
19.6 x 13.7 in
49.9 x 34.8 cm
สูง:
13.1 x 9.1 in
33.3 x 23.2 cm
สูงมาก:
8.7 x 6.1 in
22.2 x 15.5 cm
ดีเยี่ยม:
6.5 x 4.6 in
16.6 x 11.6 cm
พิเศษ:
4.4 x 3 in
11.1 x 7.7 cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน