ความละเอียด:
3928 × 2739
เมกะพิกเซล:
10.9 MP
ผู้สร้าง:
christels
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
10758792
คำสำคัญ:
สถาปัตยกรรม หิน โบราณ ซุ้ม เก่า ประตู กลางแจ้ง
อัปโหลด:
2018-06-14
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
54.6″ × 38″
138.6cm × 96.6cm
กลาง:
19.6″ × 13.7″
49.9cm × 34.8cm
สูง:
13.1″ × 9.1″
33.3cm × 23.2cm
สูงมาก:
8.7″ × 6.1″
22.2cm × 15.5cm
ดีเยี่ยม:
6.5″ × 4.6″
16.6cm × 11.6cm
พิเศษ:
4.4″ × 3″
11.1cm × 7.7cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน