สีของภาพ:
  • #e0c0c0
  • #c0c0c0
  • #c0a0a0
  • #c0c0a0
  • #e0e0c0
  • #e0e0e0
  • #a08080
  • #e0c0a0
  • #c0a080
PIXNIO
 รูปภาพ:
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
Apple
รุ่นกล้องถ่ายภาพ:
iPad Air 1G
สี:
สีเต็ม
การบีบอัด:
JPEG (แบบเดิม)
วันที่ถ่าย:
2016:12:09 21:30:42
อัปเดต:
2018-03-10. อัปโหลด: 3 years ที่ผ่านมา.
คำสำคัญ:
นามธรรม ศิลปะ พื้นผิว ไม้ คำ ตัวอักษร
พิกเซล:
5656073 (≈5.7 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
40.4″ × 27″
102.7cm × 68.5cm
กลาง:
14.6″ × 9.7″
37cm × 24.7cm
สูง:
9.7″ × 6.5″
24.6cm × 16.5cm
สูงมาก:
6.5″ × 4.3″
16.4cm × 11cm
ดีเยี่ยม:
4.9″ × 3.2″
12.3cm × 8.2cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน