สีของภาพ:
  • #f0f0f0
  • #e06040
  • #a00000
  • #2080a0
  • #206060
  • #a0a080
  • #e0e0c0
  • #204000
  • #e0a020
PIXNIO
 รูปภาพ:
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
การบีบอัด:
JPEG (แบบเดิม)
อัปเดต:
2018-03-15. อัปโหลด: 3 years ที่ผ่านมา.
คำสำคัญ:
ชาม ช้อน สีสัน ชาม จาน
พิกเซล:
5726071 (≈5.8 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
40.5″ × 27.3″
102.9cm × 69.3cm
กลาง:
14.6″ × 9.8″
37cm × 24.9cm
สูง:
9.7″ × 6.5″
24.7cm × 16.6cm
สูงมาก:
6.5″ × 4.4″
16.5cm × 11.1cm
ดีเยี่ยม:
4.9″ × 3.3″
12.3cm × 8.3cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน