ความละเอียด:
5485 × 3647
เมกะพิกเซล:
20.3 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
20003795
คำสำคัญ:
ในร่ม โต๊ะ แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ เงา มืด ความมืด
อัปโหลด:
2018-06-28
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
76.2″ × 50.7″
193.5cm × 128.7cm
กลาง:
27.4″ × 18.2″
69.7cm × 46.3cm
สูง:
18.3″ × 12.2″
46.4cm × 30.9cm
สูงมาก:
12.2″ × 8.1″
31cm × 20.6cm
ดีเยี่ยม:
9.1″ × 6.1″
23.2cm × 15.4cm
พิเศษ:
6.1″ × 4.1″
15.5cm × 10.3cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน