อัลบั้ม:
คอมพิวเตอร์
เมกะพิกเซล:
17.9 MP
ข้อมูลเพิ่มเติม:
Canon  EOS 6D  f/4.0  ความไวแสง ISO: 5000  1/500s  93mm 

ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน