ความละเอียด:
4469 × 2980
เมกะพิกเซล:
13.5 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
13317620
คำสำคัญ:
แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรม การตลาดอินเทอร์เน็ต โปรแกรมเมอร์ เขียนบล็อก การเขียน คอมพิวเตอร์ งาน พิมพ์
วันที่ถ่าย:
25. 03. 2017.
อัปเดต:
2018-03-09. อัปโหลด: 2 years ที่ผ่านมา.
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
62.1″ × 41.4″
157.7cm × 105.1cm
กลาง:
22.3″ × 14.9″
56.8cm × 37.8cm
สูง:
14.9″ × 9.9″
37.8cm × 25.2cm
สูงมาก:
9.9″ × 6.6″
25.2cm × 16.8cm
ดีเยี่ยม:
7.4″ × 5″
18.9cm × 12.6cm
พิเศษ:
5″ × 3.3″
12.6cm × 8.4cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน