ความละเอียด:
3973 × 2644
เมกะพิกเซล:
10.7 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
10504612
คำสำคัญ:
คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป แว่นตา เทคโนโลยี ทัน สมัย วัตถุ สำนักงาน
อัปโหลด:
2018-06-28
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
55.2″ × 36.7″
140.2cm × 93.3cm
กลาง:
19.9″ × 13.2″
50.5cm × 33.6cm
สูง:
13.2″ × 8.8″
33.6cm × 22.4cm
สูงมาก:
8.8″ × 5.9″
22.4cm × 14.9cm
ดีเยี่ยม:
6.6″ × 4.4″
16.8cm × 11.2cm
พิเศษ:
4.4″ × 2.9″
11.2cm × 7.5cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน