สีของภาพ:
  • #402020
  • #804020
  • #602020
  • #f0e0c0
  • #802020
  • #a04020
  • #a06020
  • #f0e0e0
  • #e0c0a0
PIXNIO
 รูปภาพ:
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
การบีบอัด:
JPEG (แบบเดิม)
อัปโหลด:
2018-06-29
คำสำคัญ:
ของเล่น ตกแต่ง น่ารัก มี สีสัน ของ ขวัญ ในร่ม
พิกเซล:
22581600 (≈22.9 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
80.8″ × 53.9″
205.3cm × 136.9cm
กลาง:
29.1″ × 19.4″
73.9cm × 49.3cm
สูง:
19.4″ × 12.9″
49.3cm × 32.9cm
สูงมาก:
12.9″ × 8.6″
32.9cm × 21.9cm
ดีเยี่ยม:
9.7″ × 6.5″
24.6cm × 16.4cm
พิเศษ:
6.5″ × 4.3″
16.4cm × 11cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน