ความละเอียด:
4664 × 2682
เมกะพิกเซล:
12.7 MP
ผู้สร้าง:
pixel2013
PIXNIO
 รูปภาพ:
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
การบีบอัด:
JPEG (แบบเดิม)
อัปโหลด:
2018-07-09
คำสำคัญ:
ขวด แก้ว วัตถุ รายละเอียด สีเขียว โลหะ
พิกเซล:
12508848 (≈12.7 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
64.8″ × 37.3″
164.5cm × 94.6cm
กลาง:
23.3″ × 13.4″
59.2cm × 34.1cm
สูง:
15.5″ × 8.9″
39.5cm × 22.7cm
สูงมาก:
10.4″ × 6″
26.3cm × 15.1cm
ดีเยี่ยม:
7.8″ × 4.5″
19.7cm × 11.4cm
พิเศษ:
5.2″ × 3″
13.2cm × 7.6cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน