ความละเอียด:
4442 × 3035
เมกะพิกเซล:
13.7 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
Canon
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
พิกเซล:
13481470
คำสำคัญ:
สตูดิโอถ่ายภาพ, ช่างภาพ, การถ่ายภาพ, รูรับแสง, เลนส์, อุปกรณ์, กล้อง, อนาล็อก
อัปโหลด:
2019-01-09
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
61.7″ × 42.2″
156.7cm × 107.1cm
กลาง:
22.2″ × 15.2″
56.4cm × 38.5cm
สูง:
14.8″ × 10.1″
37.6cm × 25.7cm
สูงมาก:
9.9″ × 6.7″
25.1cm × 17.1cm
ดีเยี่ยม:
7.4″ × 5.1″
18.8cm × 12.8cm
พิเศษ:
4.9″ × 3.4″
12.5cm × 8.6cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน