ความละเอียด:
3007 × 2009
เมกะพิกเซล:
6.1 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
6041063
คำสำคัญ:
รายละเอียด, ความคิดถึง, วัตถุ, รูปภาพ, การถ่ายภาพ, ซูม, คลาสสิก, เลนส์
อัปโหลด:
2019-01-09
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
41.8″ × 27.9″
106.1cm × 70.9cm
กลาง:
15″ × 10″
38.2cm × 25.5cm
สูง:
10″ × 6.7″
25.5cm × 17cm
สูงมาก:
6.7″ × 4.5″
17cm × 11.3cm
ดีเยี่ยม:
5″ × 3.3″
12.7cm × 8.5cm
พิเศษ:
3.3″ × 2.2″
8.5cm × 5.7cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน