ความละเอียด:
4124 × 3094
เมกะพิกเซล:
13 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
OLYMPUS IMAGING CORP.
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
พิกเซล:
12759656
คำสำคัญ:
กล้อง, ซูม, เทคโนโลยี, ฟิล์ม, เลนส์, การถ่ายภาพ, อุปกรณ์, กลไก
อัปโหลด:
2019-01-09
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
57.3″ × 43″
145.5cm × 109.1cm
กลาง:
20.6″ × 15.5″
52.4cm × 39.3cm
สูง:
13.7″ × 10.3″
34.9cm × 26.2cm
สูงมาก:
9.2″ × 6.9″
23.3cm × 17.5cm
ดีเยี่ยม:
6.9″ × 5.2″
17.5cm × 13.1cm
พิเศษ:
4.6″ × 3.4″
11.6cm × 8.7cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน